GWARANCJE

Jakość świadczonych usług w naszej firmie jest na najwyższym poziomie.
Na nasze skrzynie biegów udzielamy 12 miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane przez nas usługi, co sprawia, że klienci nie ponoszą żadnego ryzyka.
Do każdej przekładni dostają Państwo kartę gwarancyjną.

Ogólne warunki gwarancji
Skrzynia w chwili odbioru nie jest zalana olejem przekładniowym.
Skrzynia musi być zalana olejem o odpowiednim parametrze i w ilości wskazanej przez firmę P.H. AUTO-HURT S.C.
Gwarancja jest ważna wyłącznie z pieczątką profesjonalnego warsztatu samochodowego i podpisem mechanika dokonującego montażu skrzyni.

Gwarancja nie obejmuje:

  • kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanej skrzyni,
  • kosztów związanych z transportem uszkodzonego auta,
  • uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego montażu,
  • uszkodzeń zewnętrznych powstałych w wyniku kolizji pojazdu,
  • kosztów związanych z montażem i demontażem skrzyni.

Gwarancja nie przechodzi na osoby lub firmy trzecie w przypadku zbycia pojazdu.

W przypadku gdy skrzynia sprzedawana jest na wymianę, a stara (zużyta) skrzynia nie zostanie dostarczona do firmy P.H. AUTO-HURT S.C., gwarancja traci ważność z powodu nie dotrzymania umowy przez kupującego.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki, uwidocznienia się wady w trakcie eksploatacji w/w skrzyni biegów, Kupującemu przysługuje prawo do naprawy lub wymiany uszkodzonej skrzyni.

Czas rozpatrzenia reklamacji i naprawy skrzyni w przypadku uzasadnionego roszczenia wynosi do 7 dni roboczych.
Nasi klienci mają możliwość wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy skrzyni biegów!